Wild Derived Mouse Strains

Breeding Facility Studenec

About

Kmeny myší odchycených v přírodě

Výzkum nejužívanějšího savčího modelu, myši domácí, vyústil v udělení 26 Nobelových cen. Největším producentem myších kmenů je Jackson Laboratory v USA, držící ve svém portfoliu více jak 200 klasických laboratorních kmenů (CLS). Díky původu CLS z malého počtu zakladatelů je jejich genetická variabilita omezená. Oproti tomu kmeny odvozené z myší odchycených v přírodě (wild-derived strains, WDS) zachycují vysokou genetickou proměnlivost.

Chovy, které se nachází v areálu detašovaného pracoviště Studenec Ústavu biologie obratlovců AV ČR, představují největší sbírku WDS na světě. Tato unikátní sbírka vznikla spojením rozsáhlé kolekce kmenů rozvíjené od roku 2000 Ústavem biologie obratlovců se sbírkou WDS držených od roku 1976 Francoisem Bonhommem ve Francii a kmenů odvozovaných od 2002 Diethartem Tautzem v Německu. Momentálně se ve studeneckých chovech nachází více než 90 kmenů odvozených z divokých myší domácích (Mus musculus), ale také kmeny odvozené z myši středozemní (Mus spretus), myši panonské (Mus spicilegus) nebo myši makedonské (Mus macedonicus).

Chovné zařízení je akreditováno pro chov a dodávku pokusných zvířat (MZE-50151/2022-13143 pro 2022-2027) a používání pokusných zvířat (MZE-50144/2022-13143 pro 2022-2027).

Kmeny
Photos
Ludo.jpg
Mus.JPG
mys cumi z Y 2.jpg
01_2.jpg
MAV4efc0e_155727_3482556.jpg
PB066654.JPG