Studijní obor: Zoologie

Cytogenetika hybridní sterility samců mezi evropskými poddruhy myší domácí

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

Školitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc. (jpialek@ivb.cz)

V laboratorních kříženích mezi 2 poddruhy myši domácí, Mus m. musculus (Mmm) a M. m. domesticus (Mmd), dokumentována přítomnost sterilních F1 hybridů. Dominujícím modelem F1 sterility je negativní epistatická interakce genů Prdm9 na chromozomu 17 a Hstx na chromozomu X, a rozsah heterozygotnosti mezi homologními autozomálními chromozomy. Oba lokusy také duálně řídí meiotickou rekombinaci. Mechanisticky je F1 sterilita způsobená zvýšenou asynapsí způsobující meiotickou zástavu a eliminací meiocytů apoptózou. Nedávno bylo prokázáno, že Prdm9 vykazuje obrovskou míru polymorfismu, avšak stále není známo, které varianty alel vyvolávají sterilitu a v jakém stádiu meiotického dělení je spermatogeneze zastavena. Tématem vyhlašovaného PhD studia bude cytogenetická analýza spermatogeneze u sterilních samců primárně užitím imunobarvení proteinů podílejících se na opravách zlomů u crossovers rekombinujících chromozomů. Data budou použita k testování (1) zda růžné kombinace alel kódující sterilitu jsou zastaveny ve stejném stádiu meiózy, a (2) zda tyto alelické varianty také ovlivňují rekombinaci a úroveň asynapse v porovnání s kontrolními kombinacemi u fertilních samců. Kombinace F1 sterilních hybridů budou odvozeny ze 43x43 párů mezipoddruhových křížení myších kmenů původem ze západního Palearktu (viz housemice.cz) a na počátku studia již budou k dispozici.

Laboratorní práce bude provedena ve vědeckém pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci. Studium je podpořeno grantem GA ČR (19-12774S) od 2019 do 2021. Z projektu bude také hrazena mzda na poloviční úvazek.